εγκαταστασεισ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έκταση 66.000 τ.μ. από τα οποία στεγασμένα είναι τα 27.500 τ.μ.