ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΓΥΜΝΟ

ΣΗΜΥΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,250 | πάχη 4 έως 40
1,525 x 1,525 | πάχη 3 έως 21
3,050 x 1,525 | πάχη 6 έως 30
3,050 x 1,300 | πάχη 9, 18

CEIBA WBP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,250 | πάχη 6,8,10,12,15,18,20,25

AYOYS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,200 x 1,700 | πάχη 4, 9, 15
2,280 x 1,220 | πάχη 4, 9, 15
2,300 x 1,220 | πάχη 4, 9, 15
2,500 x 1,220 πάχη 4, 9, 15

ILLOBA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,200 x 1,700 | πάχη 4
2,300 x 1,220 | πάχη 15
2,440 x 1,220 | πάχη 9
2,500 x 1,220 | πάχη 15
2,500 x 1,250| πάχη 10, 12, 15, 20

ΠΕΥΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,250 | πάχη 7 έως 30

ΕΛΑΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,250 | πάχη 9,12,15,18,21

ΛΕΥΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,300 x 1,220 | πάχη 9,15
2,500 x 1,250 | πάχη 18

Κ/Π ΚΙΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,220 | πάχη 4 έως 30

ΠΕΥΚΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,220 | πάχη 15,18,20

ALBASIA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,250 | πάχη 9,15,18,21

OKOYME

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,500 x 1,220 | πάχη 4 έως 40