ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΓΥΜΝΟ

ΣΗΜΥΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1250 | πάχη 4 έως 40
1525 x 1525 | πάχη 3 έως 21
3050 x 1525 | πάχη 6 έως 30
3050 x 1300 | πάχη 9, 18

CEIBA WBP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1250 | πάχη 6,8,10,12,15,18,20,25

AYOUS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2200 x 1700 | πάχη 4
2300 x 1220 | πάχη 9, 15
2500 x 1220 πάχη 4, 9, 15

ILOBA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2200 x 1700 | πάχη 4
2300 x 1220 | πάχη 4, 15
2300 x 1250 | πάχη 9, 15
2500 x 1220 | πάχη 4, 9, 15
2500 x 1250| πάχη 10, 12, 20

ΠΕΥΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1250 | πάχη 7 έως 30

ΕΛΑΤΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1250 | πάχη 9,12,15,18,21

ΛΕΥΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2300 x 1220 | πάχη 9,15
2500 x 1250 | πάχη 18

Κ/Π ΚΙΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1220 | πάχη 4 έως 30

ΠΕΥΚΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1220 | πάχη 15,18,20

ALBASIA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1250 | πάχη 9,15,18,21

OKOUME

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

2500 x 1220 | πάχη 4 έως 40