ΞΥΛΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Δρυς Λευκό Αμερικής /White American Oak

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 760 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.6 % , Ογκομετρική: 12.6 %, T/R: 1.9 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 51 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 105 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας 
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Flat Sawn

Quarter Sawn

Δρυς Κόκκινο Αμερικής / Red American Oak

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 770 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.0 % , Ογκομετρική: 13.7 %, T/R: 2.2 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 47 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 99 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας 
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Κέδρος Αμερικής / Western Red Cedar

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 370 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 2.4 % , Ογκομετρική: 6.8 %, T/R: 2.1 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 32 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 52 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Ξυλουργικές Κατασκευές, Ξυλεία Πέργκολας 
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Περιφράξεις, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Half-quarter Sawn

Pitch Pine

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 545 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.0 % , Ογκομετρική: 10.9 %, T/R: 1.8
Αντοχή σε σύνθλιψη: 41 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 75 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Δόμηση (Σκελετός στέγης, Δοκάρια)
 • Κιβώτια, Παλέτες  
 • Παράθυρα, Πόρτες, Πατώματα 

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Μέλιο / American Ash

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 670 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.9% , Ογκομετρική: 13.3 %, T/R: 1.6
Αντοχή σε σύνθλιψη: 51 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 103 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Έπιπλα, Πατώματα, Πόρτες, Κουζίνες
 • Παράθυρα, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Καρυδιά / Black Walnut

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 610 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.5% , Ογκομετρική: 12.8 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 53 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 101 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Έπιπλα υψηλής ποιότητας, Πόρτες, Επενδύσεις

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου Luxury

Flat Sawn

Quarter Sawn

Λεύκα Αμερικής / Poplar

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 455 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.6% , Ογκομετρική: 12.7 %, T/R: 1.8
Αντοχή σε σύνθλιψη: 38 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 70 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Δόμηση, Κατασκευή δομικών υλικών
 • Επιπλοποιία, Ξυλουργικές κατασκευές εσωτερικών χώρων 
 • Πόρτες, Κουφώματα 

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Κερασιά Αμερικής / American Cherry

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 560 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.7 % , Ογκομετρική: 11.5 %, T/R: 1.9 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 49 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 85 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Υψηλής ποιότητας επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας 

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Σφένδαμος / Hard Mapple

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 705 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.8 % , Ογκομετρική: 14.7 %, T/R: 1.9 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 54 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 109 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Κατασκευή μουσικών οργάνων 

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn