ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

Iroko

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 640-660 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.5 % , Ογκομετρική: 4.4 %, T/R: 1.5 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 54 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 87 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Quarter Sawn

Frake / Limba

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 540 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.3 % , Ογκομετρική: 4.2 %, T/R: 1.4 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 54 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 80 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Κατασκευές κιβωτίων, καλουπιών
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Κάσες εσωτερικής χρήσης, έπιπλα, καπλαμάδες 

Quarter Sawn

Half-quarter Sawn

Niangon

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 700 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.2 % , Ογκομετρική: 4.5 %, T/R: 2.1
Αντοχή σε σύνθλιψη: 55 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 103 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού  χώρου (σκαλοπάτια, δάπεδα, πόρτες) 
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Πατώματα τύπου decking
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Quarter Sawn

Half-quarter Sawn

Sapelli / Sapele

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 690 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.0 % , Ογκομετρική: 4.7 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 62 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 102 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου 
 • Επιπλοποιία 
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων

Flat Sawn

Quarter Sawn

Meranti, Dark red

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 680 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.0 % , Ογκομετρική: 4.9 %, T/R: 1.9
Αντοχή σε σύνθλιψη: 52 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 92 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Δάπεδα, Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων 

Quarter Sawn

Half-quarter Sawn

Ayous / Obeche

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 380 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 2.9 % , Ογκομετρική: 3.6 %, T/R: 1.7
Αντοχή σε σύνθλιψη: 30 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 52 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές  εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία 

Flat Sawn

Quarter Sawn

Okoume / Gaboon

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 440 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.6 % , Ογκομετρική: 3.3 %, T/R: 1.5 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 36 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 62 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Έπιπλα, Καλούπια, Πάνελ, Καπλαμάδες  
 • Ξυλοκιβώτια

Flat Sawn

Quarter Sawn

Fromager / Fuma

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 320 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.0 % , Ογκομετρική: 3.6 %, T/R: 2.1
Αντοχή σε σύνθλιψη: 22 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 36 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Κουφώματα, κατασκευές ελαφριού τύπου 
 • Κιβώτια

Quarter Sawn

Half-quarter Sawn

Dabema / Dahoma

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 700 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.8 % , Ογκομετρική: 5.5 %, T/R: 2.2
Αντοχή σε σύνθλιψη: 57 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 98 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση
 • Βιομηχανικά Δάπεδα
 • Εξωτερικά Πάνελ 

Quarter Sawn

Half-quarter Sawn

Sipo / Utile

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 620 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.6 % , Ογκομετρική: 4.2 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 56 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 91 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Εσωτερικές Σκάλες 
 • Δάπεδα, Κουφώματα 
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Quarter Sawn

Odoum / Ghana Iroko

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 640-660 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.5 % , Ογκομετρική: 4.4 %, T/R: 1.5 %
Αντοχή σε σύνθλιψη: 54 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 87 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Έπιπλα κήπου , εξοχής και επαγγελματικών χώρων
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Quarter Sawn

Framire / Emire / Idigbo

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 500 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.6 % , Ογκομετρική: 3.7 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 44 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 71 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Δάπεδα , Καλούπια  
 • Επενδύσεις Τοίχων 

Flat Sawn

Quarter Sawn

Teak

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 670 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 2.6 % , Ογκομετρική: 3.4 %, T/R: 1.8
Αντοχή σε σύνθλιψη: 56 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 98 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Πολυτελή επιπλοποιία, Παρκέτα, Πατώματα
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Half-quarter Sawn

Abura

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 600 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.3 % , Ογκομετρική: 4.4 %, T/R: 2.1
Αντοχή σε σύνθλιψη: 46 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 78 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές  εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Ξύλινες κατασκευές
 • Ξύλο-κιβώτια

Flat Sawn

Quarter Sawn

Ipe

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 1040 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.1 % , Ογκομετρική: 6.8 %, T/R: 1.3
Αντοχή σε σύνθλιψη: 95 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 166 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Πολυτελή επιπλοποιία, Δάπεδα 
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση
 • Πατώματα υψηλής ποιότητας τύπου decking 

Flat Sawn

Quarter Sawn

Tatajuba

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 800 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.7 % , Ογκομετρική: 5.3 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 78 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 109 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Κουφώματα, Πατώματα
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Quarter Sawn

Movingui / Ayan

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 730 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 3.6 % , Ογκομετρική: 5.4 %, T/R: 1.6
Αντοχή σε σύνθλιψη: 64 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 116 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Κουφώματα, Πατώματα, Επενδύσεις
 • Ναυπηγικές κατασκευές/χρήση

Flat Sawn

Quarter Sawn