ΞΥΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δρυς / Oak

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 740 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.5 % , Ογκομετρική: 4.4 %, T/R: 2.2
Αντοχή σε σύνθλιψη: 58 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 105 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας 
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου 
 • Αξεφάρδιστο Rustik

Flat Sawn

Quarter Sawn

Oξιά / Beech

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 710 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.7 % , Ογκομετρική: 5.4 %, T/R: 2.0
Αντοχή σε σύνθλιψη: 57 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 111 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας  
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου 

Half-quarter Sawn

Quarter Sawn

Μέλιο / Ash

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 680 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.7 % , Ογκομετρική: 4.8 %, T/R: 1.7
Αντοχή σε σύνθλιψη: 51 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 113 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Πάγκοι Κουζίνας  
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Φλαμούρι / Linden Tree

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 535 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.0 % , Ογκομετρική: 12.0 %, T/R: 1.5
Αντοχή σε σύνθλιψη: 45 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 85 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Quarter Sawn

Flat Sawn

Καρυδιά Ελληνική / Greek Walnut

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 660 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.5 % , Ογκομετρική: 3.7 %, T/R: 1.4
Αντοχή σε σύνθλιψη: 64 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 117 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου
 • Extra Top Αξεφάρδιστη για Τραπέζια

Quarter Sawn

Flat Sawn

Κερασιά / Cherry Timber

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 600 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.1 % , Ογκομετρική: 5.5 %, T/R: 1.6
Αντοχή σε σύνθλιψη: 50 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 95 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα 
 • Πάγκοι Κουζίνας  
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn

Καστανιά / Chestnut

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 640 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.2 % , Ογκομετρική: 4.2 %, T/R: 1.6
Αντοχή σε σύνθλιψη: 46 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 71 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
 • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα 
 • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου
 • Αξεφάρδιστο Ξηραντηρίου Luxury

Quarter Sawn

Flat Sawn

Λεύκα / Poplar

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 450 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 4.8 % , Ογκομετρική: 4.5 %, T/R: 1.7
Αντοχή σε σύνθλιψη: 35 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 62 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

 • Εσωτερικά Επίπλων, Εσωτερικές κατασκευές 
 • Ξύλινες επιφάνειες, Ξύλινα Κιβώτια 

Διαθέσιμες Ποιότητες

 • Ξεφαρδισμένο Ξηραντηρίου

Flat Sawn

Quarter Sawn