ΤΡΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Δρυς Λευκό Αμερικής /White American Oak

Χαρακτηριστικά

Μέσο Βάρος : 760 kg/m3
Συρρίκνωση : Radial: 5.6 % , Ογκομετρική: 12.6 %, T/R: 1.9 
Αντοχή σε σύνθλιψη: 51 Mpa
Αντοχή σε κάμψη: 105 Mpa

Χρήσεις - εφαρμογές

  • Αρχιτεκτονικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου
  • Επιπλοποιία, Σκάλες, Επενδύσεις, Πατώματα
  • Πάγκοι Κουζίνας 
  • Ξυλουργική υψηλής ποιότητας, Σκαλοπάτια, Πόρτες

Flat Sawn

Quarter Sawn