ΤΡΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

MERANTI

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 900 – 3000

Πλάτος : 86 , 125

Πάχος   : 72

MERANTI AB

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 900 – 3000

Πλάτος : 86 

Πάχος   : 72

IMG_6175
IMG_6177

IROKO

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 900 – 3000

Πλάτος : 86 

Πάχος   : 72

NIANGON

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 900 – 3000

Πλάτος : 86 , 90

Πάχος   : 72

ΔΡΥΣ

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 900 – 3000

Πλάτος : 86 

Πάχος   : 72

ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

Διαστάσεις (mm) : 

Μήκος  : 6000

Πλάτος : 86 

Πάχος   : 72